1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Serbare Crăciun 2017

Serbare Crăciun 2017

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor vă dorește ca Sfintele Sărbători de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranță, spiritul Crăciunului prin pace, emoția Crăciunului prin dragoste. Read more...

Academica BNR

Academica BNR

Specialişti BNR, în conferinţă la Universitatea din Craiova

În perioada 12 octombrie - 23 noiembrie 2017, Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Centrul de Cercetări Bancare și Financiare în parteneriat cu Banca Națională a României organizează, în cadrul proiectului „Academica BNR”, 7 seminare cu tematici legate de activităţile specifice Băncii centrale.

Read more...

Conferința ”iConEc 2017” - 27 - 28.10.2017

Conferința ”iConEc 2017” - 27 - 28.10.2017

9th iCOnEc, 27 - 28.10.2017

În cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor s-a desfășurat în zilele de 27-28 octombrie 2017 cea de-a IX-a ediție a Conferinței iCOnEC, eveniment înscris între cele dedicate aniversării a 70 ani de la înființarea Universității din Craiova.
Read more...

Invitație la Sala de lectură

Invitație la Sala de lectură

Locație: Clădirea centrală, partea aferentă Bibliotecii, et. II, camera 467D, vis-á-vis de Lectoratele Francez şi Englez
Program cu publicul: 8:00-19:00 luni – vineri
În cadrul Sălii de lectură sunt expuse cărţi româneşti şi străine, precum şi dicţionare din domeniile: management, ştiinţe sociale, politică, economie, finanţe, comerţ, transporturi, contabilitate.

Read more...

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2017 - 2018

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2017 - 2018

În perioada 16.10 – 20.10.2017, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Studii/Plasament Studenți licență/master/doctorat.

Granturile ERASMUS+ acordate studenților au la bază un concurs de selecție semestrial, organizat la
nivel de facultate.

Read more...

Selecție ERASMUS+ cadre didactice/administrative - 2017

Selecție ERASMUS+ cadre didactice/administrative - 2017

În perioada 16.10 – 20.10. 2017, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+
Predare/Instruire cadre didactice și personal administrativ.

Scopul mobilităților de predare/instruire este acela de îmbunătățire a curriculei, a metodelor de predare și documentare, a metodelor și tehnicilor utilizate în cadrul departamentelor administrative și auxiliare prin schimburi de experiență și de bune practici între universități.

Read more...

Prezentare FEAA

Prezentare FEAA

Alege sa fii student FEAA !

Read more...
Previous
Next

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL I

VALABIL PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ZI+ID) ŞI MASTERAT

 

Perioada Tip activitate
03.10–23.12.2016 Activitate didactică – Săptămânile 1–12
24.12.2016–08.01.2017 Vacanţă de iarnă
09.01–22.01.2017 Activitate didactică – Săptămânile 13–14
23.01–12.02.2017 Sesiune de iarnă (se pot susţine examene şi la disciplinele nepromovate din anii anteriori prevăzute cu examen în sesiunea de iarnă)
13.02–19.02.2017 Vacanţa intersemestrială

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL II

VALABIL PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ZI+ID)

ANUL I

Perioada Tip activitate
20.02 15.04.2017 Activitate didacticăSăptămânile 1-8
16.04 23.04.2017 Vacanță Paște
24.04 04.06.2017 Activitate didacticăSăptămânile 9-14
06.06 25.06.2017 Sesiune de vară
26.06 03.09.2017 Vacanţa
04.0917.09.2017 Sesiune de restanțe și măriri de note
20.0924.09.2017 Sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare în an superior (maximum 3 restanțe)

ANUL II

Perioada Tip activitate
20.02 –15.04.2017 Activitate didactică–Săptămânile 1-8
16.04 –23.04.2017 Vacanță Paște
24.04 –14.05.2017 Activitate didactică–Săptămânile 9-11
15.05 –01.06.2017 Practică
02.06 –04.06.2017 Susţinere colocviu de practică
06.06 –25.06.2017 Sesiune de vară (se pot susţine examene şi la disciplinele nepromovate din anii anteriori prevăzute cu examen în sesiunea de vară)
26.06 –03.09.2017 Vacanta
04.09 –17.09.2017 Sesiune de restanțe și măriri de note
20.09 –24.09.2017 Sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare în an superior (maximum 3 restanțe)

 

ANUL III

Perioada Tip activitate
20.02 –15.04.2017 Activitate didactică–Săptămânile 1-8
16.04 –23.04.2017 Vacanță Paște
24.04 –21.05.2017 Activitate didactică–Săptămânile 9-12
22.05 –11.06.2017 Sesiune de vară (sse pot susţine examene şi la disciplinele nepromovate din anii anteriori prevăzute cu examen în sesiunea de vară)
12.06 –23.06.2017 Practică pentru elab. lucrării de licență
23.06.2017 Susţinere colocviu de practică
19.06 –02.07.2017 Sesiune de restanţe și măriri de note
06.07 –07.07.2017 Reexaminări la maxim două discipline restante pentru studenţii din anii III zi şi ID pt. realizarea creditelor necesare susţinerii lucrării de licenţă
12.07 –13.07.2017 Examen de licenţă
04.09 –10.09.2017 Sesiune de reexaminare

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

SEMESTRUL II

VALABIL PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

ANUL I

Perioada Tip activitate
20.02–15.04.2017 Activitate didactică– Săptămânile 1-8
16.04–23.04.2017 Vacanță Paște
24.04–04.06.2017 Activitate didactică –Săptămânile 9-14
06.06–25.06.2017 Sesiune de vară
26.06–03.09.2017 Vacanţa
04.09–17.09.2017 Sesiune de restanțe și măriri de note
20.09–24.09.2017 Sesiune specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovare în an superior (maximum 3 restanțe)

ANUL II

Perioada Tip activitate
20.02–08.04.2017 Activitate didactică –Săptămânile 1-7
09.04–15.04.2017 Practică
16.04–23.04.2017 Vacanță Paște
24.04–13.05.2017 Practică
14.05–19.05.2017 Elaborare disertație
19.05–21.05.2017 Susţinere colocviu de practică
22.05–04.06.2017 Sesiune de examene
06.06–18.06.2017 Sesiune de restanţe și măriri de note
21.06–22.06.2017 Reexaminare la două discipline restante pentru realizarea creditelor necesare participării la susţinerea disertaţiei
29.06–30.06.2017 Examen disertație
04.09–10.09.2017 Sesiune de reexaminare
Share