1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nicolae SichigeaNICOLAE SICHIGEA

profesor, doctor în economie

Decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

S-a născut la 16 decembrie 1954, în satul Popești, comuna Crețeni, județul Vîlcea. Urmează școala primară și ciclul gimnazial în comuna natală. Este absolvent al Liceului Economic Rm. Vîlcea, județul Vîlcea. Realizează studiile universitare la Universitatea din Craiova, fiind absolvent al Facultății de Științe Economice (1978). În anul 1996 susține teza de doctorat cu titlul „Consideraţii cu privire la posibilităţile de optimizare a amortizării capitalului fix în industrie”.

A fost repartizat ca economist la Întreprinderea Electroputere Craiova până în anul 1985 când a fost promovat la Centrala Industrială Electrotehnică din Craiova, până în anul 1990, apoi contabil şef la OJT Dolj și director la SC Jiul SA Craiova. În anul 1991 este încadrat, prin concurs, lector universitar la catedra de Finanțe. În cariera sa promovează, prin concurs, conferențiar universitar în 1997 și profesor universitar în februarie 2001. Domeniile de specializare sunt: Gestiunea financiară a întreprinderii, Management financiar, Finanţe manageriale, Finanţe corporatiste, Evaluarea întreprinderii. Realizează mai multe stagii de specializare: în 1993, la Craiova cu firma Coopers & Lybrand, The Institute of Chartered Accountants of Scotland şi L'Ecole Supèrieure des Sciences Economiques et Comerciales (Franţa) când a obţinut certificatul de evaluator de întreprinderi; în 1995, la Ecole Superieure Universitaire de Gestion, Toulouse, Franţa, bursă de documentare în vederea elaborării tezei de doctorat; în 1998, la Universite de Sciences Sociale, Toulouse, Franţa, bursă de studiu; în 2006, la Universite de Sciences Sociale, Toulouse, Franţa, bursă de informare despre incubatoarele de afaceri. Efectuează mai multe stagii de mobilitate a cadrelor didactice la universități din Barcelona, Strasbourg, Aberdeen și Lisabona.

Funcţii manageriale: Prodecan Colegiu Economic Dr. Tr. Severin, 2002-2004; Şef catedră Finanţe-Contabilitate-Informatică, 2004-2008; Şef catedră Finanţe, 2008-30.09.2011; Director departament Finanțe, Bănci și Analiză Economică de la 01.10.2011. Este membru în Consiliul Facultății din 2002 și al Senatului Universității din 2004. Din Aprilie 2016 este Decanul Facultății.

Lucrări ştiinţifice reprezentative: „Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Universitaria, 2010; „Management financiar”, Editura Universitaria, 2011; „Politici financiare de întreprindere”, Editura Universitaria, 1998; „Implicaţiile activităţii bancare asupra mediului de afaceri din România în cotextul crizei financiare globale”, Finanţe Provocările viitorului, 2010; „Autonomia financiară-premisă a strategiei de dezvoltare a firmei”, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Ştiinţe Economice, 2007; „Buni practicieni în domeniul economic în tranziție de la școală la viața activă”, POSDRU, membru în echipa de implementare.

Este membru în comitetul de redacţie pentru „Revista Finanţele. Provocările Viitorului”, revistă cotată B+, indexată BDI. Este invitat în calitate de membru specialist în comisii de susţinere de teze de doctorat la Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj – Napoca.

A fost Preşedintele Comitetului de Organizare pentru Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea „Finanţe şi instituţii financiare”, Craiova, 2009, membru în comitele de organizare sau în comitetele ştiinţifice ale Conferinţelor Internaţionale organizate la Universitatea din Craiova şi ale work-shopurilor organizate de Catedra de Finanţe.

            Distincţii:        A primit Diploma de onoare din parte Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani, Diplomă de exelenţă pentru organizarea Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, secţiunea Finanţe şi instituţii financiare, ediţia a IV-a, 2009 și Diplomă de profesor emerit în anul 2010, din partea AFER.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.