1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rezultate - Admitere licență zi si ID 2015

Admitere 2015 - licență Zi

Rezultatele afişate în data de 25 iulie 2015 SUNT PROVIZORII 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI

Pentru confirmarea locurilor, candidaţii care s-au înscris pe baza actelor de studii în copii legalizate trebuie să depună documentele originale (Diploma de bacalaureat şi Foaia matricolă) în perioada 27 – 29 iulie 2015, în intervalul orar 9:00-14:00, la sala 223 A.

Rezultatele finale ale Concursului de Admitere al F.E.A.A., după redistribuirea locurilor neconfirmate, se afişează în data de 29.07.2015.

Lista rezultatelor obținute de către candidați la concursul de admitere - licență iulie 2015, ordonată descrescător după media generală de concurs se găsește aici.

Lista rezultatelor obținute de către candidați la concursul de admitere - licență iulie 2015, ordonată alfabetic se găsește aici.

Codificările utilizate:

Specializarea Buget Taxă
Contabilitate şi Informatică de Gestiune CTB CTT
Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor ECB ECT
Economie şi Afaceri Internaţionale EAB EAT
Economie şi Afaceri Internaţionale (în engleză*) EEB EET
Finanţe şi Bănci FBB FBT
Finanţe şi Bănci (în engleză*) FEB FET
Management MGB MGT
Marketing MKB MKT
Informatică Economică IEB IET
Statistică şi Previziune Economică SPB SPT

Candidaţii declaraţi potenţiali admişi pot să îşi completeze fişa de înscriere cu opţiuni pentru locurile cu taxă.

Acest lucru se poate face la sala 223A, în perioada 27-29 iulie 2015, între orele 9:00-14:00.

  • Toţi candidaţii declaraţi admişi trebuie să plătească taxa de înmatriculare (150 lei) în perioada 30 – 31 iulie 2015 şi să încheie contractele de şcolarizare.
  • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite şi prima rată (500 lei) din taxa de şcolarizare în perioada 16 – 22 septembrie 2015.
  • Candidaţii care doresc să îşi retragă dosarele pot face acest lucru în zilele de:

Joi                  30.07.2015           orele 9:00-14:00;

Vineri              31.07.2015           orele 9:00-14:00;

sau după data de 7 septembrie 2015.

  • În perioada 1 august - 6 septembrie 2015 nu se eliberează documente.

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Lista rezultatelor obținute de către candidați la concursul de admitere - licență iulie 2015 - ID, ordonată alfabetic se găsește aici.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.