1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Descărcați fișierele:

 AEFO buget + taxa EAE BUGET + TAXA MAE buget + taxa   MOP buget + taxa
 AMFC buget + taxa FAA BUGET + TAXA MAF buget + taxa  MRU buget + taxa
 CRF buget + taxa IEBA BUGET + TAXA MCA buget + taxa  Candidati RESPINSI

Observații

 
1. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget, media generală de admitere (Ma) s-a calculat ca medie aritmetică ponderată între nota obţinută la examenul tip grilă (Nex) şi media examenului de licenţă (Ml), astfel:
Ma = Nex ∙ 0,7 + Ml ∙ 0,3
în care:
 
Ma = reprezintă media generală de admitere;
Nex = nota obţinută la examenul tip grilă;
Ml= media examenului de licenţă.
 
Media generală minimă de admitere la studiile universitare de master nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
 
Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie vor fi utilizate următoarele criterii, în următoarea ordine:
- nota obţinută la examenul tip grilă;
- nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă;
În caz de egalitate pe toate aceste criterii, vor avea prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.
 
2. Pentru ocuparea locurilor cu taxă, admiterea s-a realizat în ordinea descrescătoare a mediei de la licenţă, în funcţie de opţiuni şi în limita locurilor disponibile.
 
La medii egale, pentru departajarea candidaţilor s-a folosit media anilor de studii din facultate. În caz de egalitate, au avut prioritate candidaţii care au absolvit un program de studii de licenţă în domeniul în care se încadrează programul de master respectiv.
 
Rezultatele obţinute la testul grilă pentru ocuparea locurilor de la buget nu au fost luate în calcul la concursul pentru ocuparea locurilor de la taxă.
 
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.