1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Admitere 2013 - licență Zi

Rezultatele afişate în data de 27 iulie 2013 SUNT PROVIZORII (repartizarea pe specializări şi încadrarea pe forme de finanţare – buget / taxă – se poate modifica dacă există candidaţi care nu depun actele de studii în original)

• Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să respecte prevederile angajamentului semnat la înscriere, astfel:
  - să depună, în perioada 29 - 31 iulie 2013, actele de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă);
  - candidaţii care sunt studenţi la o altă facultate, pe locuri finanţate de la buget, pot fi admişi numai la învăţământul cu taxă; pentru aceasta ei trebuie să depună, în perioada 29 - 31 iulie 2013, actele de studii în copii legalizate şi adeverinţa de student eliberată de facultatea unde au actele în original.
• Candidaţii declaraţi „respins” trebuie să urmeze aceeaşi procedură de completare a dosarului de concurs cu actele de studii, putând ocupa un loc la specializările solicitate, în funcţie de locurile care se vor elibera şi de media de concurs. De asemenea, dacă nu au optat pentru învăţământul cu taxă, şi doresc acest lucru, vor depune o cerere la Comisia de Admitere (sala C 223 A), în perioada 29 - 31 iulie 2013.
• Candidaţii care nu vor respecta aceste termene vor fi eliminaţi din concurs, conform angajamentului semnat la înscriere.
• Rezultatele finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2013, se vor afişa pe data de 01 august 2013.
• Toţi candidaţii declaraţi admişi (atât cei de la învăţământul finanţat de la buget, cât şi cei de la învăţământul cu taxă) trebuie să semneze contractele de şcolarizare, să plătească taxa de înmatriculare (150 lei) şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare (500 lei) în perioadele 23-27 septembrie şi 30 septembrie - 10 octombrie 2013; în caz contrar, vor pierde locul ocupat prin concurs.

Lista rezultatelor obținute de către candidați la concursul de admitere - licență iulie 2013, ordonată descrescător după media generală de concurs se găsește aici.

Lista rezultatelor obținute de către candidați la concursul de admitere - licență iulie 2013, ordonată alfabetic se găsește aici.

Codificările utilizate în lista rezultatelor se găsesc aici.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.