1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Fişa de înscriere (se procură de la sala unde se efectuează înscrierea);
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licenţă în original (absolvenţii din anul 2012 pot prezenta adeverinţă din care să rezulte, în mod clar, media la examenul de licenţă);
 • Foaia matricolă în original (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Copie după cartea/buletinul de identitate;
 • Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
 • Dosar plic.

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

Share