1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 • Fişa de înscriere (se procură de la sala unde se efectuează înscrierea);
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licenţă în original (absolvenţii din anul 2012 pot prezenta adeverinţă din care să rezulte, în mod clar, media la examenul de licenţă);
 • Foaia matricolă în original (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Copie după cartea/buletinul de identitate;
 • Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
 • Dosar plic.

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.