1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

A. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget

 • 16-21 iulie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 10-16 septembrie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa a doua;
 • 17 septembrie 2012, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 19 septembrie 2012 – proba de concurs pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget (examen tip grilă);
 • 22 septembrie 2012 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 24 – 28 septembrie 2012 - plata taxei de înmatriculare şi încheierea contractelor de şcolarizare;
 • 29 septembrie 2012 – afişarea rezultatelor finale.

B. Pentru ocuparea locurilor cu taxă, se va organiza concurs de dosare.

 • 16-21 iulie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 10-16 septembrie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa a doua;
 • 17 septembrie 2012, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 22 septembrie 2012 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 24 – 28 septembrie 2012 - plata taxei de înmatriculare şi încheierea contractelor de şcolarizare;
 • 29 septembrie 2012 – afişarea rezultatelor finale.
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.