1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Pentru ciclul de studii universitare de master, învățământ cu frecvență, concursul de admitere se va desfăşura după următorul program:

A. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget

 • 16-21 iulie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 10-16 septembrie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa a doua;
 • 17 septembrie 2012, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 19 septembrie 2012 – proba de concurs pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget (examen tip grilă);
 • 22 septembrie 2012 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 24 – 28 septembrie 2012 - plata taxei de înmatriculare şi încheierea contractelor de şcolarizare;
 • 29 septembrie 2012 – afişarea rezultatelor finale.

B. Pentru ocuparea locurilor cu taxă, se va organiza concurs de dosare.

 • 16-21 iulie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere-prima etapă;
 • 10-16 septembrie 2012 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere – etapa a doua;
 • 17 septembrie 2012, susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programele cu predare în limba engleză;
 • 22 septembrie 2012 – afişarea listelor candidaţilor admişi la buget şi taxă, pe programe;
 • 24 – 28 septembrie 2012 - plata taxei de înmatriculare şi încheierea contractelor de şcolarizare;
 • 29 septembrie 2012 – afişarea rezultatelor finale.
Share