1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Programul de master Management Financiar Bancarvine în întâmpinarea absolvenţilor de Finanţe şi bănci care urmăresc să-şi desăvârşească pregătirea profesională şi are ca obiective atât desfăşurarea unei activităţi didactice performante cât şi promovarea cercetării ştiinţifice de profil.

Din punct de vedere didactic, misiunea acestui program masteral constă în realizarea unui proces de învăţământ care vizează atingerea următoarelor obiective strategice: formarea de specialişti cu pregătire masterală în domeniile: bancar, bursier, financiar care să permită funcţionarea organizaţiilor de profil la parametrii impuşi de conectarea economiei naţionale la circuitele economice internaţionale; asigurarea unei pregătiri continue superioare prin cursuri de masterat şi doctorat; actualizarea permanentă a pregătirii prin cursuri de formare continuă solicitate de economia concurenţială; promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil competitivă pe plan naţional şi internaţional; realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.

Formarea unor specialişti de înaltă competenţă constituie misiunea de bază a specializării şi se realizează pe parcursul a 2 ani de studiu.

La elaborarea planul de învăţământ s-a avut în vedere, pe de o parte, asigurarea unei pregătiri fundamentale iar, pe de altă parte, formarea competenţelor şi aptitudinilor absolvenţilor pentru a putea rezolva problemele ridicate de practica economico-socială, venind în întâmpinarea cerinţelor mediului financiar-bancar.

Specializarea asigură absolvenţilor următoarele competenţe: stăpânirea unui înalt limbaj economic, financiar, bancar pentru a le permite absolvenţilor să desfăşoare o activitate performantă; utilizarea metodelor şi tehnicilor de execuţie specifice instituţiilor financiare, bancare, burselor de valori  şi altor instituţii financiare; prelucrarea şi gestionarea informaţiilor financiar-bancare; executarea de operaţiuni specifice instituţiilor financiare, bancare, burselor de valori şi altor instituţii financiare; coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de control financiar-bancar; participarea în echipă  sau conducerea unor echipe destinate proiectării şi executării unor programe specifice sectorului financiar-bancar; înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar; abilităţi de utilizare a echipamentelor informatice în executarea lucrărilor de specialitate financiar-bancare.

Funcţiile pe care le pot ocupa absolvenţii programului de master Management Financiar Bancar includ: manager de bancă; ofiţer de credite; economist şef; economist în compartimentele financiar-contabile; control de gestiune etc.

Program de studiu  MANAGEMENT FINANCIAR – BANCAR (Drobeta Turnu Severin)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1.

Finanţe manageriale

2

1

6

-

-

-

2.

Managementul financiar al băncilor comerciale

2

2

6

-

-

-

3.

Modelarea deciziilor financiar-bancare

2

1

6

-

-

-

4.

Analiza performanţelor economico-financiare ale firmei

2

1

6

-

-

-

5.

Economie si politică bancară

2

1

6

-

-

-

6.

Evaluarea și politica financiară a firmei

-

-

-

2

2

6

7.

Strategii de optimizare a portofoliului de titluri

-

-

-

2

1

6

8.

Sisteme fiscale comparate

-

-

-

2

1

6

9.

Sisteme inteligente financiar bancare

-

-

-

2

1

6

10.

Contabilitate managerială

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

6

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II

1.

Sisteme bancare comparate

2

2

6

-

-

-

2.

Asigurări şi garanţii bancare

2

1

6

-

-

-

3.

Marketingul serviciilor financiar-bancare

2

1

6

-

-

-

4.

Audit financiar - bancar

2

1

6

-

-

-

5.

Etică si negociere bancara

2

1

6

-

-

-

6.

Metodologia cercetării  ştiinţifice în economie

-

-

-

-

4

6

7.

Managementul proiectelor de cercetare economică

-

-

-

-

4

6

8.

Practică în finanţe-bănci

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

10

6

30

-

16

30

16

16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.