1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Orientarea masteratului este de complementaritate, în sensul aprofundării interdisciplinare a domeniului Economie şi Afaceri Internaţionale, cu cele trei mari componente ale acestora, respective comerţ internaţional cu bunuri şi servicii, fluxuri financiare internaţionale pe termen scurt, mediu şi lung şi migraţia internaţională a forţei de muncă.

Misiunea “International economics and business administration” (IEBA) masteratului este de a pregăti spacialişti de vârf pentru cel mai dinamic domeniu al economiei: economie şi afaceri internaţionale. Volumul anual al comerţului mondial a depăşit 10.000 miliarde dolari, cel al investiţiilor străine 1.500 miliarde dolari, iar numărul de persoane care muncesc în alte ţări decât cele de origine a depăşit 400 milioane. Fenomenul globalizării economice, stimulat de aceste evoluţii, se accelerează, jucând un rol tot mai accentuat în cadrul fiecărei economii. Drept consecinţă, cererea de specialişti în acest domeniu este tot mai mare, iar exigenţele privind pregătirea lor sunt tot mai ridicate. Se poate estima că numărul de persoane antrenate direct sau indirect în activităţi economice internaţionale este de ordinul zecilor de milioane.

Firmele mari dar şi cele mici şi mijlocii au nevoi stringente de personal calificat în activităţi de export-import de mărfuri şi de servicii internaţionale (transporturi, turism, asigurări etc), în activităţi de plăţi, credite, şi investiţii străine, precum şi în emergentul domeniu al migraţiei internaţionale a forţei de muncă.

Programul de învăţământ al masteratului este compatibil cu cadrul naţional al calificărilor. În acest sens, sunt de menţionat următoarele standarde ocupaţionale:

 • comisionar în vamă, agent vamal, controlor datorie vamală ;
 • agent de vânzări comerţ exterior ;
 • consultant comercial pentru reprezentare pe plan intern şi internaţional;
 • consultant comercial pentru promovare şi informare de afaceri;
 • agent valori mobiliare ;
 • analist piaţă de capital, agent de bursă ;
 • intermediar în activitatea financiară şi comercială, economist valută ;
 • analist piaţa muncii, consultant în domeniul forţei de muncă ;
 • asistent manager comerţ exterior, cercetător marketing;
 • agent de turism ;
 • organizator de târguri şi expoziţii.

Program de studiu INTERNATIONAL ECONOMICSAND BUSINESS ADMINISTRATION

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr

crt

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1

International Economics

2

2

6

-

-

-

2

International Finance

1

2

6

-

-

-

3

Global Strategic Management

2

1

6

-

-

-

4

International Marketing

2

1

6

-

-

-

5

Quantitative International Business Analises

1

2

6

-

-

-

6

International Trade and Comm. Policies

-

-

-

2

2

6

7

International Investments and Transnational Companies

-

-

-

2

1

6

8

International Transports

-

-

-

1

1

6

9

International Tourism

-

-

-

2

1

6

10

International Labor Migration

-

-

-

2

2

6

 

TOTAL

8

8

30

9

7

30

16

16

 

ANUL II 

1

International Business Negotiation and Diplomacy

2

2

6

-

-

-

2

International Banking, Payments and Financial Communication

2

2

6

-

-

-

3

International Business Law

2

1

6

-

-

-

4

International E-Economy and E-Business

1

1

6

-

-

-

5

Global markets and financial decisions for international managers

2

1

6

-

-

-

6

Concluding and implementing export and import contracts

-

-

-

1

2

6

7

Foreign Investments Projects Management

-

-

-

1

2

6

8

Practical stages

-

-

-

-

10

18

 

TOTAL

9

7

30

2

14

30

16

-

16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.