1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Masteratul ECONOMIE ŞI AFACERI EUROPENE, va pregăti specialişti în domeniul integrării europene, economiei şi afacerilor europene capabili astfel să obţină în activitatea profesională rezultate compatibile cu standardele europene. Programul de masterat se va desfăşura pe durata a patru semestre şi se finalizează prin susţinerea unei lucrări de disertaţie pe teme de studii economice europene.

Obiectivele Programului: crearea de specialişti în domeniul aplicării politicilor economice europene, al proiectelor, finanţării şi gestionării fondurilor europene; formarea de cercetători în domeniul relaţiilor economice europene şi a viitorilor funcţionari români din cadrul instituţiilor europene; crearea de specialişti în domeniul aplicării principiilor europene la nivelul companiilor multinaţionale şi al IMM-urilor româneşti în condiţiile mediului de afaceri şi ale noilor cerinţe de  competitivitate; promovarea perfecţionării academice post universitare prin oferirea oportunităţii formării continue la nivel de master şi accesul ulterior la studiile doctorale în domeniile Economie şi Relaţii economice internaţionale din cadrul şcolii doctorale.

Competenţele de specialitate au în vedere capacitatea de investigare şi analiza prin metode specifice de cercetare a politicilor economice europene, a căilor şi mijloacelor de acţiune pentru punerea în acţiune a acestora, a strategiilor de afaceri aplicate la nivel european, elaborarea de strategii privind evoluţiile viitoare atât la nivel macro-economic european, dar şi la nivelul mediului de afaceri, crearea unor aptitudini profesionale necesare coordonării unor echipe care efectuează activităţi specifice procesului de integrare economică, îndeplinirii unor funcţii manageriale pe diferite trepte ierarhice în cadrul firmelor, de a realiza studii ale pieţelor externe, de a elabora şi aplica măsuri specifice de adaptare a economiei şi pieţei interne la cerinţele mediului de afaceri internaţional.

Funcţii abordabile de către absolvenţii programului:

  • funcţii de conducere în instituţii de decizie şi ministere,
  • funcţionar public la nivel de primării si prefecturi (pe probleme europene – integrare europeană, finanţare şi proiecte europene)
  • funcţionar în cadrul agenţiilor de dezvoltare regionala
  • consultant şi consilier pe probleme de integrare europeană
  • diplomat, înalt funcţionar european, specialist în domeniul integrării;
  • specialist şi consultant în domeniul proiectelor europene de finanţare şi al gestionării fondurilor europene
  • cadru didactic,cercetător ştiinţific etc.

Materiale de studiu examen master ECONOMIE ŞI AFACERI EUROPENE

Cuprins materiale

Suport Macroeconomie

Suport Economie Europeană

Program de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI EUROPENE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr

crt

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1

Macroeconomie deschisă

2

1

6

-

-

-

2

Teorii si modele privind relaţiile econ. internaţionale

2

2

6

-

-

-

3

Economia europ. în contextul globaliz. economiei internaţ.

2

1

6

-

-

-

4

Guvernarea UE

2

2

6

-

-

-

5

Dreptul european al afacerilor

2

-

6

-

-

-

6

Politici comune ale UE

-

-

-

2

2

6

7

Politici de dezv. reg. în UE

-

-

-

2

1

6

8

Instituţii şi fonduri financiare europene

-

-

-

2

1

6

9

Companiile transnaţ. şi spaţiul economic european

-

-

-

2

1

6

10

Concurenţă şi competitivitate

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

6

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II

 

1

Piaţa muncii şi politica socială în UE

2

1

6

-

-

-

2

Integrarea monetară europeană

2

1

6

-

-

-

3

Mediul european al afacerilor

2

1

6

-

-

-

4

Noua economie şi afacerile europene

2

2

6

-

-

-

5

Relaţii economice externe ale UE

2

1

6

-

-

-

6

Tehnica tranzacţiilor complexe

-

-

-

1

3

6

7

Integrarea turismului românesc în UE

-

-

-

1

3

6

8

Practica

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

10

6

30

2

14

30

16

16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.