1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Programul de masterat Finanţe Publice şi Securitate Socială are drept obiectiv principal pregătirea şi formarea specialiştilor din domeniul finanţe publice, asigurări şi protecţie socială. Aceşti specialişti au un rol bine determinat şi o utilitate practică deosebită deoarece:

  • prin pregătirea asigurată în cadrul acestei specializări, conform planului de învăţământ, ei formează principalul segment de profesionişti necesari domeniului finanţe publice şi securitate socială;
  • la nivel european, naţional şi în profil teritorial există instituţii specializate în domeniul finanţelor publice şi securităţii sociale în cadrul  cărora absolvenţii acestor specializări sunt absolut necesari;
  • sunt deosebit de utili în cadrul instituţiilor publice din domeniul finanţelor publice şi securităţii sociale, precum şi în cadrul instituţiilor private din domeniul securităţii sociale, asigurând, în primul rând managementul acestor instituţii.

Absolvenţii acestei specializări îşi dezvoltă competenţe în fundamentarea resurselor financiare publice, alocarea optimă a acestor resurse, finanţarea prestaţiilor şi serviciilor din domeniul asistenţei sociale, gestionarea resurselor sistemului public şi a sistemelor private de pensii, a asigurărilor de sănătate etc.

Posibilităţile de angajare:

  • în cadrul sistemului Ministerului Finanţelor publice, atât în aparatul central cât şi în D.G.F.P, A.F. etc.
  • în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la CNPAS (Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale) şi la CJP (Case Judeţene de Pensii), la ANOFM (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) şi la agenţiile teritoriale ale acesteia;
  • în cadrul CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) şi la CJAS (Casele Judeţene de Asigurări Sociale);
  • în cadrul consiliilor locale (judeţene, municipale) la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la Serviciile locale de impozite şi taxe;
  • în cadrul societăţilor de asigurări, a CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor), a administratorilor de fonduri de pensii private şi CSSPP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).

Program de studiu FINANŢE PUBLICE ŞI SECURITATE SOCIALĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei 

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1.

Sisteme de securitate socială

2

1

6

-

-

-

2.

Finanţe comunitare

2

1

6

-

-

-

3.

Fiscalitate şi armonizare fiscală

2

2

6

-

-

-

4.

Drept financiar

2

1

6

-

-

-

5.

Gestiune şi contabilitate publică

2

1

6

-

-

-

6.

Piaţa titlurilor publice

-

-

-

2

1

6

7.

Finanţele comunităţilor locale

-

-

-

2

1

6

8.

Managementul trezoreriei publice

-

-

-

2

2

6

9.

Sisteme publice şi private de pensii

-

-

-

2

1

6

10.

Modelarea preturilor şi tarifelor

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

6

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II 

1.

Asigurări de sănătate

2

1

6

-

-

-

2.

Managementul datoriei publice

2

2

6

-

-

-

3.

Managementul riscurilor şi performanţelor în asigurări

2

1

6

-

-

-

4.

Asigurări comunitare

2

1

6

-

-

-

5.

Sisteme bugetare comparate

2

1

6

-

-

-

6.

Metodologia cercetării ştiinţifice în economie

-

-

-

-

4

6

7.

Managementul proiectelor de cercetare economică

-

-

-

-

4

6

8.

Practică în finanţe publice şi asigurări

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

10

6

30

-

16

30

16

16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.