1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor îşi propune furnizarea unui program de pregătire în domeniul Analizei financiare şi Evaluării organizaţiilor, astfel încât absolvenţii să deprindă cunoştinţele necesare pentru caracterizarea stării de sănătate financiară a întreprinderilor, fie în scopul unui autodiagnostic, fie în scopul evaluării.

Având în vedere necesitatea şi utilitatea analizei financiare în procesul de fundamentare a deciziilor, dar şi în accesarea diferitelor surse de finanţare (credite bancare, finanţări nerambursabile etc.), specialiştii în acest domeniu pot deservi următoarele domenii:

 • consultanţă financiară (întocmire de planuri de afaceri, de studii de fezabilitate, proiecte cu finanţare nerambursabilă etc.);
 • evaluare (unei întreprinderi, a proprietăţilor imobiliare sau a bunurilor mobile);
 • domeniul bancar (în scopul analizei şi evaluării solicitărilor de credite);
 • compartimentele financiar-contabil şi cel de analiză şi previziune din întreprinderi (elaborarea de rapoarte de analiză financiară, de diferite studii şi proiecte cu caracter retrospectiv sau previzional).

Ocupaţiile pe care absolvenţii acestei specializări le pot desfăşura, conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România 2008, sunt: Consilier financiar-bancar, Expert financiar-bancar, Inspector general de bancă, Economist bancă, Manager bancă, Analist investiţii, Lichidator, Executor bancar, Expert evaluator de întreprinderi, Expert evaluator de proprietăţi imobiliare, Expert evaluator de bunuri mobile, Expert evaluator de active financiare.

Posibilităţi de angajare:

 • În firmele de consultanţă financiară;
 • În cadrul firmelor cu profil industrial sau de comerţ: Compartimentul financiar-contabil; Compartimentul de analiză şi previziune;
 • În sistemul financiar-bancar: Analiză credite; Vânzări;
 • În firmele de evaluare;
 • În domeniul bursier: Analist investiţii;
 • În domeniul imobiliar.

Suport examen master ANALIZA ŞI EVALUAREA FINANCIARĂ A ORGANIZAŢIILOR

Program de studiu  ANALIZA ŞI EVALUAREA FINANCIARĂ A ORGANIZAŢIILOR 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1

Contabilitate şi raportări financiare

2

1

6

-

-

-

2

Finanţe corporatiste

2

1

6

-

-

-

3

Metode statistice în gest. afacerilor

2

1

6

-

-

-

4

Analiza performanţelor economico-financiare

2

2

6

-

-

-

5

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

2

1

6

-

-

-

6

Diagnosticul financiar al firmei

-

-

-

2

1

6

7

Metode şi teh.de evaluare a afacerilor

-

-

-

2

2

6

8

Deciziile financiare ale firmei

-

-

-

2

1

6

9

Prognoză şi planificare microeconomică

-

-

-

2

1

6

10

Modelarea şi optimizarea deciziilor financiare

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL 

10

6

30 

10

6

30 

16 

16 

 

ANUL II

1

Evaluarea proprietăţilor imobiliare

1

2

6

-

-

-

2

Gestiunea fluxurilor financiare şi a riscurilor

2

2

6

-

-

-

3

Evaluarea instrumentelor financiare

1

2

6

-

-

-

4

Auditul şi controlul sist. informaţionale

2

1

6

-

-

-

5

Analiza mediului concurenţial

2

1

6

-

-

-

6

Programe aplicative în gestiunea afacerilor

-

-

-

1

3

6

7

Metodologia cercetării economice

-

-

-

1

3

6

8

Practică

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

8

8

30 

2

14

30 

16 

16 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.