1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Specializarea Management Financiar Bancar, ca formă de pregătire superioară, oferă absolvenţilor posibilitatea de a se perfecţiona şi specializa în domeniul financiar, bancar, al pieţelor de capital şi burselor de valori ţinând cont de modificările intervenite în economia românească, precum şi în cea europeană.

Principalele obiective ale acestui modul de master sunt :

 • formarea şi perfecţionarea abilităţilor operaţionale  specifice fiecărei arii funcţionale a managementului  financiar şi respectiv bancar;  
 • de a oferi cursanţilor posibilitatea schimbului de idei şi  experienţe profesionale;
 • de a intensifica relaţiile dintre instituţiile de învăţământ  superior, bănci, instituţii financiare şi agenţi economici.

Specialiştii absolvenţi ai modulului masteral Management Financiar Bancar au un rol bine determinat şi o utilitate practică deosebită deoarece:

 • prin pregătirea asigurată în cadrul acestei specializări, conform planului de învăţământ, ei formează principalul segment de specialişti necesari sistemelor informaţionale micro şi macroeconomice;
 • atât pe plan naţional, cât şi în plan internaţional instituţiile financiare şi bancare sunt indispensabile,  absolvenţii acestei specializări fiind absolut necesari;
 • în orice gen de întreprindere sau instituţie financiară, prin capacitatea lor de analiză şi sinteză devin indispensabili deoarece aceştia dispun de o importantă expertiza dobândită  în cei doi ani de studii de specialitate.

Posibilităţile de angajare, precum şi ocupaţiile pe care absolvenţii acestei specializări le pot avea sunt diverse. În conformitate cu nomenclatorul Clasificaţiei Ocupaţiilor din România 2008 (COR 2008) acestea pot fi:

 • Inspector general de bancă; Economist bancă; Manager bancă;
 • Manager de operaţiuni/produs; Analist bancar;
 • Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare);
 • Administrator bancar / produs;
 • Proiectant produse bancare; Consultant bancar;
 • Lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior;
 • Profesori în învăţământul secundar;
 • Directori generali, directori şi asimilaţi în cadrul societăţilor comerciale;
 • Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar;
 • Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din diferite unităţi economice etc.

Suport examen MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR

Program de studiu  MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr

C

S

Cr

 

ANUL I

1.

Finanţe manageriale

2

1

6

-

-

-

2.

Economie si politica bancara

2

1

6

-

-

-

3.

Managementul financiar al băncilor comerciale

2

2

6

-

-

-

4.

Modelarea deciziilor financiar-bancare

2

1

6

-

-

-

5.

Analiza performanţelor economico-financiare ale firmei

2

1

6

-

-

-

6.

Evaluarea firmei

-

-

-

2

2

6

7.

Strategii de optimizare a portofoliului de titluri

-

-

-

2

1

6

8.

Sisteme fiscale comparate

-

-

-

2

1

6

9.

Sisteme inteligente financiar bancare

-

-

-

2

1

6

10.

Drept financiar

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

6

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II

1.

Sisteme bancare comparate

2

2

6

-

-

-

2.

Asigurări şi garanţii bancare

2

1

6

-

-

-

3.

Etica si negociere bancara

2

1

6

-

-

-

4.

Marketingul serviciilor financiar-bancare

2

1

6

-

-

-

5.

Modelarea preţurilor şi tarifelor

2

1

6

-

-

-

6.

Metodologia cercetării  ştiinţifice în economie

-

-

-

2

2

6

7.

Managementul proiectelor de cercetare economică

-

-

-

2

2

6

8.

Practică în finanţe-bănci

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

10

6

30

-

16

30

16

16

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.