1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

promo inscrieri

 


Programul de masterat Finanţe şi Administrarea Afacerilor are ca obiective:

 • pregătirea şi formarea specialiştilor în domeniul financiar şi al   administrării afacerilor;
 • promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul financiar.

Din punct de vedere didactic, misiunea specializării constă în realizarea unui proces de învăţământ care vizează atingerea următoarelor obiective strategice:

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile: finanţele întreprinderii, administrarea afacerilor şi pieţele financiare care să permită funcţionarea organizaţiilor de profil la parametrii impuşi de conectarea economiei naţionale la circuitele economice internaţionale;
 • promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil competitivă pe plan naţional şi internaţional;
 • realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.

Formarea unor specialişti de înaltă competenţă în domeniul financiar constituie misiunea de bază a specializării Finanţe şi Administrarea Afacerilor şi se realizează pe parcursul a 2 ani de studiu la forma de învăţământ cursuri de zi.

Absolvenţii acestei specializări îşi dezvoltă competenţe în: culegerea prelucrarea, analiza, sinteza şi interpretarea datelor din domeniul financiar şi al pieţelor de capital; gestionarea afacerilor în condiţiile unui mediu concurenţial.

Posibilităţi de angajare

 • În cadrul firmelor private: compartimentul financiar, de analiză şi previziune; aprovizionare; marketing; vânzări;
 • În cadrul institutelor de cercetare la nivel naţional sau local;
 • În cadrul sistemului financiar-bancar, de asigurări şi bursier: Analiză financiară, Evaluarea riscului; Prelucrarea datelor;
 • În cadrul unor instituţii publice: Oficiile teritoriale pentru IMM-uri, instituţii ale administraţiei publice locale (prefecturi, primării).

Suport examen master FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Program de studiu  FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr.

C

S

Cr

 

ANUL I 

1.

Intermedierea financiar-bancară

2

2

6

-

-

-

2.

Evaluarea afacerilor

2

1

6

-

-

-

3.

Fiscalitate şi armonizare fiscală

2

1

6

-

-

-

4.

Management financiar internaţional

2

1

6

-

-

-

5.

Contabilitate managerială

2

1

6

-

-

-

6.

Finanţe manageriale

-

-

-

2

1

6

7.

Managementul financiar al băncilor comerciale

-

-

-

2

2

6

8.

Evaluarea şi finanţarea investiţiilor

-

-

-

2

1

6

9.

Diagnosticul financiar al firmei

-

-

-

2

1

6

10.

Drept financiar

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

6

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II

1.

Etica afacerilor

2

1

6

-

-

-

2.

Marketingul serviciilor financiare

2

1

6

-

-

-

3.

Simulări decizionale financiare

-

4

6

-

-

-

4.

Asigurările de viaţă şi fondurile private de pensii

2

1

6

-

-

-

5.

Strategii de optimizare a portofoliului de titluri

2

1

6

-

-

-

6.

Metodologia cercetării

ştiinţifice în economie

-

-

-

2

2

6

7.

Managementul proiectelor de cercetare economică

-

-

-

2

2

6

8.

Practică în finanţe-bănci

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

8

8

30

-

16

30

16

16

 

Share