1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Programul de masterat Finanţe şi Administrarea Afacerilor are ca obiective:

 • pregătirea şi formarea specialiştilor în domeniul financiar şi al   administrării afacerilor;
 • promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul financiar.

Din punct de vedere didactic, misiunea specializării constă în realizarea unui proces de învăţământ care vizează atingerea următoarelor obiective strategice:

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile: finanţele întreprinderii, administrarea afacerilor şi pieţele financiare care să permită funcţionarea organizaţiilor de profil la parametrii impuşi de conectarea economiei naţionale la circuitele economice internaţionale;
 • promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil competitivă pe plan naţional şi internaţional;
 • realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri.

Formarea unor specialişti de înaltă competenţă în domeniul financiar constituie misiunea de bază a specializării Finanţe şi Administrarea Afacerilor şi se realizează pe parcursul a 2 ani de studiu la forma de învăţământ cursuri de zi.

Absolvenţii acestei specializări îşi dezvoltă competenţe în: culegerea prelucrarea, analiza, sinteza şi interpretarea datelor din domeniul financiar şi al pieţelor de capital; gestionarea afacerilor în condiţiile unui mediu concurenţial.

Posibilităţi de angajare

 • În cadrul firmelor private: compartimentul financiar, de analiză şi previziune; aprovizionare; marketing; vânzări;
 • În cadrul institutelor de cercetare la nivel naţional sau local;
 • În cadrul sistemului financiar-bancar, de asigurări şi bursier: Analiză financiară, Evaluarea riscului; Prelucrarea datelor;
 • În cadrul unor instituţii publice: Oficiile teritoriale pentru IMM-uri, instituţii ale administraţiei publice locale (prefecturi, primării).

Suport examen master FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Program de studiu  FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

S

Cr.

C

S

Cr

 

ANUL I 

1.

Intermedierea financiar-bancară

2

2

6

-

-

-

2.

Evaluarea afacerilor

2

1

6

-

-

-

3.

Fiscalitate şi armonizare fiscală

2

1

6

-

-

-

4.

Management financiar internaţional

2

1

6

-

-

-

5.

Contabilitate managerială

2

1

6

-

-

-

6.

Finanţe manageriale

-

-

-

2

1

6

7.

Managementul financiar al băncilor comerciale

-

-

-

2

2

6

8.

Evaluarea şi finanţarea investiţiilor

-

-

-

2

1

6

9.

Diagnosticul financiar al firmei

-

-

-

2

1

6

10.

Drept financiar

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

10

6

30

10

6

30

16

16

 

ANUL II

1.

Etica afacerilor

2

1

6

-

-

-

2.

Marketingul serviciilor financiare

2

1

6

-

-

-

3.

Simulări decizionale financiare

-

4

6

-

-

-

4.

Asigurările de viaţă şi fondurile private de pensii

2

1

6

-

-

-

5.

Strategii de optimizare a portofoliului de titluri

2

1

6

-

-

-

6.

Metodologia cercetării

ştiinţifice în economie

-

-

-

2

2

6

7.

Managementul proiectelor de cercetare economică

-

-

-

2

2

6

8.

Practică în finanţe-bănci

-

-

-

-

8

18

 

TOTAL

8

8

30

-

16

30

16

16

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.