1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Programul de masterat Managementul Afacerilor Electronice, îşi propune formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul economiei digitale şi afacerilor electronice. El asigură cursanţilor resursele academice, oportunităţile şi sprijinul pentru instruirea şi formarea lor, astfel încât aceştia să deprindă cunoştinţele necesare realizării de aplicaţii informatice complexe, utilizării serviciilor şi oportunităţilor oferite de Internet în scopul optimizării afacerilor.

Competenţele profesionale şi generale dobândite de către absolvenţii programului sunt:

 • analiza, concepţia şi dezvoltarea aplicaţiilor pentru afaceri electronice;
 • utilizarea metodelor de analiză cantitativă a fenomenelor din afacerile electronice, a sistemului de indicatori pentru fundamentarea şi actualizarea planurilor de afaceri;
 • folosirea sistemelor electronice de plăţi şi a mecanismelor ce stau la baza securităţii acestora;
 • analiza şi compararea modelelor de afaceri electronice existente şi a aplicaţiilor integrate de tip ERP, CRM, SCM şi e-procurement;
 • aplicarea actelor normative şi a documentelor prin care se reglementează afacerile electronice;
 • consultanţă şi audit IT.


Disciplinele studiate în cadrul progarmului au un pronunţat caracter aplicativ, fiind orientate către atingerea obiectivelor generale ale specializării printr-o pregătire practică de înaltă calificare. Accentul este pus pe realizarea unor aplicaţii şi proiecte informatice complexe aferente domeniilor comerţului şi afacerilor electronice.

Oportunităţile de angajare oferite absolvenţilor programului, sunt diverse, aceştia putând lucra în firme şi organizaţii publice sau private, ocupând posturi de:

 • analist-proiectant de sisteme informaţionale în domeniul afacerilor electronice;
 • specialist de înaltă calificare în asigurarea calităţii proceselor, produselor şi sistemelor informatice; consultant ERP;
 • dezvoltator de aplicaţii web;
 • auditor IT;
 • specialist în domeniul plăţilor electronice.

Suport pentru disciplina Management

Suport pentru disciplina Sisteme informatice economice

Program de studiu MANAGEMENTUL AFACERILOR ELECTRONICE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei 

Semestrul I

Semestrul II

Nr.ore/săpt.

Nr.ore/săpt.

C

LP

Cr

C

LP

Cr

ANUL I

1

Corespondenţă comercială şi comunicare în limbi străine

1

1

5

-

-

-

2

E-marketing

2

1

7

-

-

-

3

Concurenţa şi modelarea preţurilor

1

1

5

-

-

-

4

Sisteme expert în afaceri

2

2

7

-

-

-

5

Depozite de date

2

1

6

-

-

-

6

Analiza şi proiectarea obiectuală

-

-

-

2

1

6

7

Analiza datelor şi extragerea automată a cunoştinţelor

-

-

-

2

2

5

8

Managementul proiectelor IT

-

-

-

2

2

7

9

Audit şi comunicare financiară

-

-

-

1

1

5

10

Contabilitate asistată de calculator

-

-

-

2

2

7

TOTAL

8

6

30

9

8

30

14

17

ANUL II

1

Comerţ electronic

2

1

6

-

-

-

2

Sisteme informatice colaborative

2

2

6

-

-

-

3

Etică şi legislaţie în domeniul IT

2

1

6

-

-

-

4

Sisteme electronice de plăţi

1

2

6

-

-

-

5

Tehnologii şi servicii WEB

2

2

6

-

-

-

6

Sisteme ERP

-

-

-

1

3

9

7

Dezvoltarea aplicaţiilor de tip E-Business

-

-

-

1

3

9

8

Practică

-

-

-

-

4

12

TOTAL

9

8

30

2

10

30

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.