1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Obiective

Funcţiunea de resurse umane se îmbogăţeşte continuu şi este responsabilă de conducerea şi gestionarea celei mai preţioase resurse a organizaţiei: omul. O mare parte din noile activităţi ale managementului resurselor umane dar şi managementului îi sunt arondate. Cunoaşterea şi aprofundarea teoriei şi practicii motivaţionale, a leadership-ului, se adaugă demersului strategic în domeniul resurselor umane şi gestiunii fundamentale a funcţiunii: planificare, recrutare, remunerare, formare, apreciere, carieră. La aceste obiective ale modulului se adaugă şi oferirea cunoştinţelor necesare mobilizării şi dinamizării echipelor de muncă, gestionării conflictelor şi a crizelor, gestiunii previzionale a competenţelor.

Cui se adresează cursurile?

Programul se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze domeniul relaţiilor umane:

 • absolvenţilor Facultăţilor de Ştiinţe Economice, Drept, Politehnică, Psihologie şi Sociologie, Litere;
 • specialiştilor în resurse umane din organizaţii publice şi întreprinderi private;
 • administratorilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi directorilor marilor întreprinderi;
 • persoanelor care lucrează în domeniul formării continue;
 • persoanelor angajate în structuri ale MAPN, MAI şi MJ.

Perspective de carieră

Programul îşi propune să ofere o specializare în managementul resurselor umane şi să pregătească specialişti pentru o poziţie generalistă de responsabil resurse umane într-o IMM, sau pentru poziţii de specialişti în domenii precum:

 • Manageri de proiect (cultură organizaţională, schimbare, gestiunea competenţelor etc.)
 • Director de resurse umane
 • Auditor social
 • Head-hunter (vânător de capete)
 • Responsabil cu recrutarea, administrarea personal, comunicarea
 • Responsabil activitate training

Suport examen master Managementul resurselor umane

Program de studiu MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul  I

Nr. de săpt.: 14

Semestrul  II

Nr. de săpt.: 14

C

Lp/p

Cr.

C

Lp/p

Cr.

 

Anul I

 

Teoria organizaţiilor

2

1

7

-

-

-

 

Comunicarea organizaţională

1

2

7

-

-

-

 

Dezvoltarea capitalului uman în întreprindere

2

2

6

-

-

-

 

Analiza și evaluarea capitalului uman în întreprindere

2

1

5

-

-

-

 

Mediul juridic comunitar

2

1

5

-

-

-

 

Metode de cercetare în managementul resurselor umane

-

-

-

1

2

5

 

Managementul proiectelor

-

-

-

2

1

6

 

Managementul schimbării

-

-

-

2

1

7

 

Managementul strategic al resurselor umane

-

-

-

2

2

6

 

Managementul internaţional al resurselor umane

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

9

7

30

9

7

30

 

16

16

Anul II

 

1.

Mobilizarea şi dinamica echipelor de muncă

2

1

6

-

-

-

 

2.

Dreptul muncii şi securităţii sociale

2

1

5

-

-

-

 

3.

Gestiunea locurilor de muncă

2

1

6

-

-

-

 

4.

Gestiunea parcursurilor profesionale

2

1

6

-

-

-

 

5.

Auditul şi controlul de gestiune socială

2

2

7

-

-

-

 

6.

Strategii şi politici de remunerare

-

-

-

2

2

7

 

7.

Simulări decizionale

-

-

-

-

4

5

 

8.

Practică

-

-

-

 

8

18

 

TOTAL

10

6

30

2

14

30

 

16

16

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.