1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Obiective

Funcţiunea de resurse umane se îmbogăţeşte continuu şi este responsabilă de conducerea şi gestionarea celei mai preţioase resurse a organizaţiei: omul. O mare parte din noile activităţi ale managementului resurselor umane dar şi managementului îi sunt arondate. Cunoaşterea şi aprofundarea teoriei şi practicii motivaţionale, a leadership-ului, se adaugă demersului strategic în domeniul resurselor umane şi gestiunii fundamentale a funcţiunii: planificare, recrutare, remunerare, formare, apreciere, carieră. La aceste obiective ale modulului se adaugă şi oferirea cunoştinţelor necesare mobilizării şi dinamizării echipelor de muncă, gestionării conflictelor şi a crizelor, gestiunii previzionale a competenţelor.

Cui se adresează cursurile?

Programul se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze domeniul relaţiilor umane:

 • absolvenţilor Facultăţilor de Ştiinţe Economice, Drept, Politehnică, Psihologie şi Sociologie, Litere;
 • specialiştilor în resurse umane din organizaţii publice şi întreprinderi private;
 • administratorilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi directorilor marilor întreprinderi;
 • persoanelor care lucrează în domeniul formării continue;
 • persoanelor angajate în structuri ale MAPN, MAI şi MJ.

Perspective de carieră

Programul îşi propune să ofere o specializare în managementul resurselor umane şi să pregătească specialişti pentru o poziţie generalistă de responsabil resurse umane într-o IMM, sau pentru poziţii de specialişti în domenii precum:

 • Manageri de proiect (cultură organizaţională, schimbare, gestiunea competenţelor etc.)
 • Director de resurse umane
 • Auditor social
 • Head-hunter (vânător de capete)
 • Responsabil cu recrutarea, administrarea personal, comunicarea
 • Responsabil activitate training

Suport examen master Managementul resurselor umane

Program de studiu MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul  I

Nr. de săpt.: 14

Semestrul  II

Nr. de săpt.: 14

C

Lp/p

Cr.

C

Lp/p

Cr.

 

Anul I

 

Teoria organizaţiilor

2

1

7

-

-

-

 

Comunicarea organizaţională

1

2

7

-

-

-

 

Dezvoltarea capitalului uman în întreprindere

2

2

6

-

-

-

 

Analiza și evaluarea capitalului uman în întreprindere

2

1

5

-

-

-

 

Mediul juridic comunitar

2

1

5

-

-

-

 

Metode de cercetare în managementul resurselor umane

-

-

-

1

2

5

 

Managementul proiectelor

-

-

-

2

1

6

 

Managementul schimbării

-

-

-

2

1

7

 

Managementul strategic al resurselor umane

-

-

-

2

2

6

 

Managementul internaţional al resurselor umane

-

-

-

2

1

6

 

TOTAL

9

7

30

9

7

30

 

16

16

Anul II

 

1.

Mobilizarea şi dinamica echipelor de muncă

2

1

6

-

-

-

 

2.

Dreptul muncii şi securităţii sociale

2

1

5

-

-

-

 

3.

Gestiunea locurilor de muncă

2

1

6

-

-

-

 

4.

Gestiunea parcursurilor profesionale

2

1

6

-

-

-

 

5.

Auditul şi controlul de gestiune socială

2

2

7

-

-

-

 

6.

Strategii şi politici de remunerare

-

-

-

2

2

7

 

7.

Simulări decizionale

-

-

-

-

4

5

 

8.

Practică

-

-

-

 

8

18

 

TOTAL

10

6

30

2

14

30

 

16

16

 

Share