1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 • Fişa de înscriere (se procură de la sala unde se efectuează înscrierea);
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată după aceasta (absolvenţii din anul 2012 pot prezenta adeverinţă din care să rezulte, în mod clar, media la examenul de bacalaureat, precum și nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat, nota la proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat, nota la proba scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat) - Descărcați modelul de adeverință în format MSWord sau PDF.
 • Foaia matricolă, în original sau copie legalizată după aceasta (Foaia matricolă va trebui să conţină notele înscrise citeţ şi fără posibilităţi de interpretare);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Copie legalizată după certificatul de căsătorie, pentru persoanele care în urma căsătoriei şi-au schimbat numele; legalizarea se poate face şi de comisia de admitere pe facultate;
 • Chitanţa de plată a taxei de participare la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii tuturor salariaţilor Universităţi din Craiova, copii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial bursierii străini de etnie română, candidaţii cu handicap sau proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap); Candidaţii pot utiliza acest drept o singura dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior de stat, situație în care actele depuse trebuie să fie originale;
 • Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget sau taxă) pentru studenții sau absolvenții altor specializări ale instituțiilor de învățământ superior;
 • Diploma de absolvire sau de licenţă pentru absolvenţii care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Copie C.I./B.I.
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Adeverinţa medicală tip M.S. (cu precizarea că este folosită la înscrierea pentru concursul de admitere);
 • Dosar plic;

La înscriere, candidatul va avea asupra sa buletinul sau cartea de identitate.

 

acte-necesare

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.