1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MARKETING

 

Absolvirea programului de studiu „Marketing” deschide porţile spre fascinanta lume a publicităţii, vânzărilor şi distribuţiei. Pornind de la identificarea oportunităţilor de piaţă, absolventul de „Marketing” va lansa produse noi, se va ocupa de imaginea şi poziţionarea lor, va avea grijă ca produsul să ajungă la consumator pe canale de distribuţie adecvate.

Folosind instrumentarul studiilor de piaţă va fi capabil să analizeze comportamentul consumatorilor şi concurenţilor, va concepe şi implementa strategii de marcă, va consolida imaginea organizaţiei cu scopul de a obţine fidelitatea consumatorilor. Curriculum-ul parcurs îi va oferi abilităţi care să-i permită să comunice valorile organizaţiei, elaborând campanii publicitare adaptate la diferite suporturi media.

Bazându-se pe cunoştinţele dobândite în domeniul comercializării şi achiziţiilor, va învăţa arta negocierii unor tranzacţii complexe, la scară internaţională, cu scopul de a crea valoare pentru compania unde va lucra.

Absolvenţii promoţiilor precedente, lucrează deja pentru companii precum Coca Cola, Vodafone, ING Bank, Ford, Metro AG, Orange, Heineken, etc.

Cunoştinţele acumulate pot oferi accesul la următoarele profesii ca oportunităţi în planul carierei: brand manager; şef birou marketing; responsabil de acţiuni promoţionale; responsabil relaţii cu clienţii; specialist achiziţii; proiectant materiale publicitare; copywriter; consilier vânzări asigurări; organizator târguri şi expoziţii; consilier economist în comerţ şi marketing; specialist în relaţii publice; referent specialitate marketing; specialist marketing.

Există două avantaje evidente de care poţi să ai parte dacă îți iei licenţa în „Marketing”:

 • posibilitatea de a-ţi dezvolta propria afacere;
 • vei putea lua cele mai bune decizii economice şi financiare în plan personal şi pentru familia ta, fără a mai putea fi manipulat cu uşurinţă.

Cunoştinţele despre marketing însoţesc un individ în călătoria sa prin viaţă, fiind strict necesare oricărei persoane atunci când se manifestă în calitatea sa de consumator.

Dacă eşti o persoană energică, entuziastă, creativă, pasionată de ceea ce faci, te aşteptăm la programul de studiu „Marketing”.

Competenţe profesionale

 • utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de marketing;
 • utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor informatice în activitățile de marketing;
 • culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizaţia si mediul său;
 • fundamentarea şi elaborarea mix-ului de marketing;
 • utilizarea tehnicilor de vânzare;  

Competenţe transversale (soft skills)

 • aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 • identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Plan de învățământ

Anul I

Disciplina C1 S1 L1 P1 CT1 C2 S2 L2 P2 CT2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE
Microeconomie 2 2 5
Economia întreprinderii 1 2 4
Bazele contabilităţii 2 2 5
Mat. aplic. în economie 2 1 5
Bazele tehnologiei informației 1 2 5
Dreptul afacerilor 2 4
Limba străină 1 2 2
Educaţie fizică 1 1' 1*
Macroeconomie 2 1 5
Management 2 2 5
Finanţe publice 2 1 5
Contabilitate financiară 2 1 4
Statistică 2 2 5
Informatică economică 2 2 4
Limba străină 2 2 2
Educaţie fizică 2 1' 1*
T O T A L 10 9 2 0 30 12 9 2 0 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Practică de formare inițială 8,57 5
Elemente de calcul matematic 2 0 3
Etichetă și protocol în afaceri 2 0 3
Psihologia educației (DPPD) 2 2 5
Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului. (DPPD) 2 2 5

Anul II

Disciplina C1 S1 L1 P1 CT1 C2 S2 L2 P2 CT2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE
Marketing 2 1 5
Contabilitate în comerţ, turism, servicii 2 2 5
Gestiunea financiară a întreprinderii 2 2 5
Econometrie 2 2 4
Sisteme informatice economice 2 1 5
Economie europeană 2 1 4
Limba străină 3 2 2
Educaţie fizică 3 1' 1*
Managementul calităţii 2 1 5
Marketingul serviciilor 2 1 3
Managementul vânzărilor 2 2 5
Cercetări de marketing 2 2 5
Fiscalitate 2 1 3
Creditarea întreprinderii 2 1 3
Pachet opțional 1 2 1 3
1. Managementul transporturilor
2. Marketing public
Educaţie fizică 4 1' 1*
Practică de specialitate (3săptămâni - 84 ore) 7,63 3
T O T A L 12 10 1 0 30 14 9 0 0 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Practică 6 3
Tehnici de creativitate 2 3
Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. (DPPD) 2 2 5
Didactica specialității (DPPD) 2 2 5

Anul III

Disciplina C1 S1 L1 P1 CT1 C2 S2 L2 P2 CT2
DISCIPLINE OBLIGATORII SI OPTIONALE
Analiză economico-financiară 2 1 5
Marketing B to B 2 2 5
Comportamentul consumatorului 2 2 5
Logistica mărfurilor 2 1 4
Corespondenţă și comunicare economică în limbi străine 2 1 4
Simulări de marketing 2 4
Pachet opțional 2 2 1 3
1.Marketingul micilor afaceri
2.Marketing social-politic
Managementul resurselor umane 2 1 3
Marketing internaţional 2 1 3
Analiza strategică a mediului concurențial 2 1 3
Comunicare integrată de marketing 2 2 3
Pachet opțional 3 2 2 3
1.Tehnici de negociere in afaceri
2.Managementul proiectelor
Pachet opțional 4 1 2 3
1.Analiza informațiilor de marketing
2.Comerţ electronic
Pachet opțional 5 2 2
1.Public Speaking
2.Metodologia elaborării lucrării de licență
Practică pentru elaborarea lucrării de licență 4 10
T O T A L 12 8 2 0 30 13 9 0 0 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
Finanțe personale 2 3
Instruire asistată de calculator (DPPD) 1 1 2
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (DPPD) 3 3
Managementul clasei de elevi (DPPD) 1 1 3
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (DPPD) 3 2

 


 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.